Fluoroform

20. listopad 2011 | 14.34 |
› 

Fluoroform (systematický název trifluormethan) je fluorovaný derivát uhlovodíku s chemickým vzorcem CHF3. Patří mezi haloformy (trihalomethany), skupinu sloučenin se vzorcem CHX3 (X = halogen). Používá se pro řadu různých aplikací a získává se jako vedlejší produkt při výrobě PTFE. V malém množství vzniká také biologicky, dekarboxylacíkyseliny trifluoroctové.

Fluoroform byl poprvé získán Mauricem Meslansem při bouřlivé reakci jodoformu (trijodmethanu) se suchým fluoridem stříbrným v roce 1894.Tuto reakci vylepšil Otto Ruff náhradou fluoridu stříbrného směsífluoridu rtuťnatého a vápenatého.Záměnná reakce funguje s jodoformem a bromoformem, záměna prvních dvou halogenových atomů fluorem probíhá velmi prudce. Albert Henne toto přeměnil na dvoustupňový proces; v prvním kroku reakcí fluoridu antimonitého s bromoformem vzniká bromdifluormethan, ve druhém se pak jeho reakcí s fluoridem rtuťnatým získá fluoroform. Byla to první účinná metoda syntézy fluorformu.

CHF3 se používá v polovodičovém průmyslu k plazmovému leptáníoxidu a nitridu křemičitého. Je také užitečným chladivem (označuje se jako R-23 nebo HFC-23), někdy jako náhrada za chlortrifluormethan (R-13) a jako vedlejší produkt jeho výroby.

Používá se také jako hasivo známá pod obchodní značkou FE-13. Je pro tuto aplikaci vhodný díky nízké toxicitě, nízké reaktivitě a vysoké hustotě. Nahradil dříve používaný bromtrifluormethan v plynových zhášecích systémech.

CHF3 je reagenciem, které deprotonací produkuje CF3-. Molekula je slabě kyselá s pKa = 25–28. Je prekurzorem CF3Si(CH3)3

Soubor:Fluoroform.svg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře