Policie

24. listopad 2011 | 17.55 |
› 

Policie (z latinského slova politia = "veřejná správa", které je odvozené od řeckého πόλις polis = město) je represivní složka státu, určená k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti (na rozdíl od armády, která chrání před vnějším nepřítelem), k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti. V nedemokratických zemích bývá zneužívána k potlačování a kriminalizování politických odpůrců těch, kteří jsou zrovna u moci. Policie různých států spolupracují na dopadení nebezpečných kriminálních živlů, operujících na území více států.

V Česku tuto roli plní státní Policie České republiky a obecní (městské) policie jednotlivých obcí a měst. Vedle těchto existuje i Vojenská policie. Od vzniku samostatného Československa existovalo více sborů s tzv. policejními pravomocemi. Zejména policejní úlohu plnilo četnictvo, ve větších městech policie a v obcích též obecní policie, která plnila více úkolů, než kolik vykonává dnes.

V souvislosti se změnou režimu v roce 1948 byly policie, četnictvo a obecní policie sloučeny a vznikl Sbor národní bezpečnosti. Byl tvořen dvěma základními součástmi a to Veřejnou bezpečností a Státní bezpečností, která mj. plnila rozvědné a kontrarozvědné úkoly.

Po sametové revoluci v roce 1989 byl Sbor národní bezpečnosti zrušen a úkoly Veřejné bezpečnosti byly převzaty nově vzniklou Policií České republiky a Policejním sborem Slovenské republiky. Rovněž nejdříve živelně a později na základě zákonů vznikly obecní policie.

Vedle nich působila Ozbrojená ostraha železnic, která se přejmenovala na Federální Železniční policii a od 1. ledna1993 na Źelezniční policii ČR a SR.

Některé policejní pravomoci měla v době před rokem 1990 i závodní stráž.

422px-Police_officer_in_riot_g450px-PolicistaCeskyTesindum2Foto-(1)jh

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře