1,2-dichlorethan

30. listopad 2011 | 14.39 |
› 

1,2-dichlorethan (DCE, funkční název ethylendichlorid (EDC)) je karcinogenní chlorovaná organická látka, řazená mezi těkavé organické látky (VOC).

Za běžných podmínek jde o čirou, bezbarvou kapalinu s nasládlou vůní. Její teplota varu je 84,1 °C a bod tání –35,7 °C. Dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech.

Používá se hlavně pro výrobu vinylchloridu, což je surovina pro výrobu PVC.

Cl-CH2-CH2-Cl → H2C=CH-Cl + HCl

Využívá se jako rozpouštědlo pro tuky, lepidla, pryskyřice, vosky atd.V minulosti byl používán jako přísada automobilových benzínů, tzv. vynašeč olova a v některých zemích třetího světa se stále používá.

V ovzduší je poměrně stabilní látkou, přispívá ke vzniku fotochemického smogu a může být transportován na větší vzdálenosti. V půdě se rozkládá velmi pomalu.

Při proniknutí do těla kůží nebo vdechnutím poškozuje dýchací cesty a způsobuje, nevolnost, zvracení, závratě, bolest hlavy, ztrátu paměti, poruchy soustředění, poškození jater či ledvin. Podle IARC jsou z pokusů na zvířatech dostatečné důkazy o karcinogenitě DCE.

Strukturní vzorec

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře