Ethan

4. prosinec 2011 | 16.36 |
› 

Ethan (mimo chemii dle PČP etan) je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík, patřící mezi alkany. Za normálních podmínek je to bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu jen nepatrně těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem, obsahující 3 až 12,5 % ethanu, snadno exploduje.

Průmyslově se připravuje frakčním zkapalňováním zemního plynu nebo ropných plynů.

V laboratoři jej lze připravit řadou způsobů, např. působením jodovodíku na ethanol

CH3CH2OH + 2 HI → CH3CH3 + I2 + H2O,

případně redukcí jodethanu (ethyljodidu) zinkem ve vodném prostředí

CH3CH2I + Zn + H2O → CH3CH3 + Zn++ + I + OH.

Jinou možností je syntéza Wurtzovou reakcí z jodmethanu (methyljodidu) působením zinku v bezvodém prostředí

2 CH3I + Zn → CH3CH3 + ZnI2.

Běžně používaným laboratorním způsobem přípravy je Kolbeho syntéza, spočívající v elektrochemické oxidaci roztoku octanu sodného nebo draselného na anodě, přičemž v první stupni vzniká vysoce reaktivní radikál methyl

CH3COO → CH3· + CO2 + e;

následně se pak dva tyto radikály spojí na ethan

2 CH3· → CH3CH3.

Ethan je významnou chemickou surovinou, která je zpracovávána především v nalezištích zemního plynu a v petrochemických závodech, kde odpadá při zpracování ropy. Nejdůležitějšími výrobky z ethanu jsou ethen (ethylen) a chlorethen (vinylchlorid) pro výrobu plastů a kyselina octová.

Používá se také v chladírenství jako teplonosné médium.

V mikrobiologii, fyziologii a lékařství se kapalný ethan používá ke zmrazování mikroskopických vzorků, neboť jejich prudkým ochlazením se zabrání krystalizaci vody, jejíž krystalky by jinak poškodily jemnou strukturu zkoumaného materiálu.

Strukturní vzorecProstorový model

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře