BIS

8. prosinec 2011 | 14.11 |

Bezpečnostní informační služba (BIS), je česká státní zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti (civilní kontrarozvědka). BIS získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů ČR. Za činnost BIS odpovídá Vláda ČR, jmenuje a odvolává ředitele. BIS nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet BIS je přímou součástí státního rozpočtu.

BIS smí získávat pouze informace, které se týkají:

 • terorismu
 • bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu
 • činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území
 • extremismu
 • organizovaného zločinu
 • ohrožení utajovaných informací

BIS nemá žádné trestně-právní pravomoci. Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami, také s Policií ČR a dalšími státními úřady. Výjimečné postavení policejního orgánu má inspekce BIS, která vyšetřuje trestné činy příslušníků BIS. BIS je vojensky organizovaná, ozbrojená zpravodajská služba. Její příslušníci jsou oprávnění držet a nosit služební zbraň. Použít ji mohou ale pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv jiný občan.

BIS získává informace z otevřených zdrojů, z agenturní sítě (osoby jednající ve prospěch BIS - HUMINT), od ostatních zpravodajských služeb nebo zpravodajskými prostředky:

 • zpravodajská technika (např. odposlech telekomunikací - COMMINT)
 • sledování
 • krycí doklady

Odposlechy telekomunikací smí BIS musí nejprve povolit předseda senátu nejvyššího soudu ČR (maximálně na dobu 3 měsíců). Sledování musí nejprve odsouhlasit ředitel BIS nebo jím pověřená osoba. Sledování se považuje za nejnákladnější a nejnáročnější zpravodajský prostředek.

Fungování českých zpravodajských služeb se řídí zákonem č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR. BIS zřizuje zákon č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě. Služební poměr příslušníků BIS se řídí zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Důležitým prvkem pro utajenou činnost zpravodajské služby je zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

 • příslušník zpravodajské služby je jakýkoliv pracovník zpravodajské služby ve služebním poměru
 • operativní důstojník, také "operativec", je příslušník, který sbírá zpravodajské informace nebo řídí síť agentů
 • Osoba jednající ve prospěch BIS není ani zaměstnanec, ani příslušník, je pouze osobou jednající ve prospěch BIS, např. z finančních nebo ideových důvodů, často se nepřesně užívá terminologicky neexistující název agent.

Zejména v americkém prostředí termín agent označuje příslušníka zpravodajské služby. V evropském prostředí tomu tak není.

 • Do února 1990 II. správa FMV,
 • od února 1990 ÚOÚD FMV (Úřad na ochranu ústavy a demokracie federálního ministerstva vnitra),
 • od prosince 1990 FIS FMV (Federální informační služba federálního ministerstva vnitra),
 • od července 1991 FBIS (Federální bezpečnostní informační služba),
 • od ledna 1993 BIS ČR (Bezpečnostní informační služba České republiky),
 • od srpna 1994 BIS (Bezpečnostní informační služba).

Soubor:BIS HQ Prague-Stodulky CZ 028.jpg
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář