Pentan

10. prosinec 2011 | 16.38 |
› 

Pentan je jedna z organických sloučenin se vzorcem C5H12. Tento alkan je součástí některých paliv a je používán jako speciální rozpouštědlo v laboratořích. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné butanu a hexanu. Existuje ve třech strukturních izomerech, rozvětvené izomery se nazývají isopentan a neopentan. Tyto rozvětvené izomery jsou stabilnější. To znamená, že potřebují nižší teplotu tvorby a tepla spalin. Isopentan je výhřevnější než pentan o 1,8 kcal/mol a neopentan o 5 kcal/mol.

Vzhledem k tomu, že jako většina těkavých uhlovodíků je kapalný při pokojové teplotě, je pentan často používán v laboratoři jako rozpouštědlo, které je možné pohodlně odpařit. Také proto, že je nepolární, jeho rozpouštění je hodně obtížné a mimo-polární a alkyl-bohaté sloučeniny jsou v něm dobře rozpustné . Pentan je mísitelný nejčastějším s mimo-polárními rozpouštědly, jako jsou uhlochloridy, aromáty a ethery.

Jedním z jeho aplikací jako laboratorní rozpouštědlo je v kapalinové chromatografie.

Rozpad pentanu na oxid uhličitý a vodní páru (hoření):

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Stejně jako jiné uhlovodíky, i pentan podléhá radikálovýmhalogenacím:

C5H12 + CL2 → C5H11Cl + HCl

Těmito reakcemi vytvářejí 1-, 2- a 3-chloropentany, stejně jako vyšší chlorované deriváty pentanu.

Podobně jako n-butan, tradiční surovinu při výrobě maleinanhydridu, lze použít i pentan jako substrát:

CH3CH2CH2CH2CH3 + 5 O2 → C2H2(CO)2O + 5 H2O + CO2

Pentan je jedním z hlavních činitelů vyfukování používaných při výrobě polystyrenové pěny.

Pentan je používán jako pracovní médium v geotermálních elektrárnách.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře