Dopravní policie

15. prosinec 2011 | 13.39 |

Dopravní policie je služba zřízená primárně k dohledu nad provozem na pozemních komunikacích a k vynucování pravidel za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti tohoto provozu. Postavení dopravní policie, vymezení pravomocí a povinností, vztah k jiným bezpečnostním složkám, ale i oficiální název mohou právní řády různých zemí upravovat odlišně.

V Česku je dopravní policie definována jako jedna ze služeb Policie České republiky - Služba dopravní policie. Je metodicky řízena Ředitelstvím Služby dopravní policie, v jejímž čele stojí ředitel, který podléhá náměstkovi policejního prezidenta pro vnější službu. Regionálními jednotkami Služby dopravní policie jsou dopravní inspektoráty. Policisté na dopravních inspektorátech jsou rozděleni do dvou skupin: skupiny dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (vykonává dohled nad provozem na pozemních komunikacích, zjišťuje přestupky, řídí provoz atd.) a skupiny dopravních nehod (vyšetřuje dopravní nehody).

Policisté ve Službě dopravní policie mají obecně stejné pravomoci jako policisté zařazení v jiných složkách Policie ČR (proto mohou provádět obecné služební úkony a zákroky - například kontrolu totožnosti osoby, zajištění osoby apod.). Tyto pravomoci jsou vymezeny jednak zákonem o Policii ČR a dále především zákonem o provozu na pozemních komunikacích.Mezi činnosti, které jsou policisté oprávněni provádět a které souvisejí se silničním provozem, patří:

  • řízení provozu na křižovatkách i jinde (přímo nebo prostřednictvím světelné signalizace)
  • zastavování vozidel
  • kontrola řidičů, zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinými návykovými látkami
  • kontrola dokladů řidičů, vozidel, případně nákladu
  • kontrola technického stavu vozidel a jejich vybavení
  • kontrola hmotnosti vozidel a zatížení náprav
  • měření rychlosti vozidel
  • zabraňování v odjezdu vozidel, zajišťování odtahu vozidel, odstraňování překážek v silničním provozu
  • vyšetřování dopravních přestupků a dopravních nehod
  • inkaso pokut uložených v blokovém řízení

Soubor:China Traffic Police .jpg
 

Soubor:Skoda octavia czech police 4503.jpg
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře