Adiktologie

21. prosinec 2011 | 15.03 |
› 

Adiktologie (z anglického názvu addictology) je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. V užším pojetí se zabývá závislostmi na návykových látkách. Klinická adiktologie se zužuje na práci s klientem.Důraz je kladen také na sociální začlenění osob, které se léčily ze závislosti, aby nezůstaly po opuštění léčebných center jaksi "na půl cesty".

Od roku 2001 vychází v České republice odborný časopis na toto téma s názvem Adiktologie. Adiktologii je od roku 2005 možné jako bakalářský i magisterský obor studovat na lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře