Policejní sbor Slovenské republiky

5. leden 2012 | 16.17 |

Policejní sbor Slovenské republiky (slovensky Policajný zbor Slovenskej republiky, PZ SR) je ozbrojený bezpečnostní sbor plnící úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti Slovenské republiky. Činnost Policejního sboru kontroluje Národní rada Slovenské republiky a vláda. Policejní sbor se ve své činnosti řídí Ústavou, ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Činnost Policejního sboru upravuje Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 171/1993 Sb.z. o policistů ve znění pozdějších předpisů.

Policejní sbor chrání život a bezpečnost osob a majetku, zajišťuje osobní bezpečnost prezidenta republiky a dalších osob určených vládou, bezpečnost osob, kterým se při jejich pobytu na území Slovenské republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních smluv a ochranu určených objektů, odhaluje trestných činů a zjišťuje jejich pachatele, spolupůsobí při odhalování daňových úniků a nelegálních finančních operací, provádí vyšetřování a vyhledávání o trestných činech, vede boj proti terorizmu, zajišťuje ochranu státních hranic, zajišťuje ochranu objektů

Hodnostní označení příslušníků Policejního sboru Slovenské republiky:

 • strážmistr
 • nadstrážmistr
 • podpráporčík
 • práporčík
 • nadpráporčík
 • podporučík
 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník
 • generál

Soubor:Police Nissan Patrol.JPG

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře