Slovinská policie

15. leden 2012 | 13.35 |

Policie (slovinsky Policija) ve Slovinsku zajišťuje mj. vnitřní bezpečnost, ochranu práv, majetku a bezpečnosti občanů, stíhá pachatele trestné činnosti a přestupků a zajišťuje ochranu slovinských státních hranic. Slovinská policie je složkou Ministerstva vnitra Republiky Slovinsko.Současným generálním ředitelem policie je Janko Goršek.

Počátky dějiny slovinské policie sahají do roku 1849, kdy vzniklo rakouské četnictvo. Rakouská, resp. rakousko-uherská, organizace v zásadě přežila meziválečnou Jugoslávii, pouze po vzniku Království Srbů, Chorvatů a Slovinců opustili službu Maďaři, Němci a Italové, na jejichž místa nastoupili mladí Slovinci.V říjnu 1941 rozhodla Osvobozenecká fronta o založení Národní bezpečnosti (Narodna zaščita), jež byla postavena na vojenském základě a mnozí její členové působili současně v oficiálních policejních orgánech, což umožnilo získávat cenné informace a předcházet zatýkání. Na konci druhé světové války měla Národní bezpečnost přibližně patnáct tisíc příslušníků.Nedlouho po utvoření první slovinské republikové vlády museli všichni státní zaměstnanci doložit svá jednání v období okupace. Pokud jejich jednání bylo v rozporu s cíli národněosvobozeneckého boje, museli svá místa opustit.Následně na místo Národní bezpečnosti nastupuje Národní milice (Narodna milica).Ústavní změny z roku 1953 podřídily milici centrálnímu vedení v Bělehradu, opětovné podřízení republice přišlo ve druhé polovině sedmdesátých let.Na federální úrovni zůstala malá část agendy milicí – například rozhodování o stejnokrojích či hodnostním označení.V roce 1990 působilo ve Slovinsku v oblasti vnitřních záležitostí přibližně sedm tisíc osob, z nichž necelých 4,5 tisíce bylo uniformovaných příslušníků milice a 439 vyšetřovatelů.

Slovinská milice sehrála vedle Teritoriální obrany významnou úlohu v období příprav na osamostatnění i v období Desetidenní války. Milice se podílela nejen na budování barikád proti postupu Jugoslávské lidové armády (JNA), ale také na zajištěních ochrany slovinských hranic a spolu s Teritoriální obranou se účastnila také ozbrojených střetů s JNA.Po přijetí nové slovinské ústavy byly přijaty také nové zákony upravující bezpečnostní sbor, a tak se v roce 1992 změnila milice v policii.

Úkoly současné slovinské policie jsou zakotveny v zákoně o policii a patří mezi ně mj. chránit život, osobní bezpečnost a majetek, zajišťovat prevenci, odhalování a vyšetřování trestných činů a přestupků, udržovat veřejný pořádek, zajišťovat ochranu státních hranic a provádění hraničních kontrol aj.Tyto úkoly plní uniformovaná policie, kriminální policie a zvláštní útvary policie.Na konci roku 2009 měla policie necelých 8 tisíc příslušníků.

V čele policie stojí generální ředitel policie (generalni direktor policije), jenž je podřízen ministru vnitra.

Soubor:SloColnP66.JPG

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář