Kyselina máselná

21. leden 2012 | 16.23 |

Kyselina máselná, též známá pod systematickým názvem kyselina butanová, je karboxylová kyselina se vzorcemCH3CH2CH2-COOH. Soli a estery se nazývají butyráty nebo butanoáty. Kyselina máselná je obsažena ve žluklém másle, parmezánu, zvratcích a potu; má nepříjemný zápach a ostrou chuť se sladkým "ocasem" (podobně jako diethylether). Savci s dobrým čichem (např. psi) jsou schopni ji zjistit již při koncentraci 10 ppb, člověk při koncentraci nad 10 ppm. Ze všech mastných kyselin vyskytujících se v tucích má v molekule nejméně atomůuhlíku.

Kyselina máselná je mastná kyselina, která se ve formě esterů vyskytuje v živočišných tucích a rostlinných olejích. Triacylglycerol kyseliny máselné tvoří 3 až 4 % másla. Při žluknutímásla se kyselina máselná hydrolýzou uvolňuje z vazby na glycerol a způsobuje nepříjemný zápach takového másla.

Kyselina máselná je důležitým členem podskupiny mastných kyselin nazvané mastné kyseliny s krátkým řetězcem(jedná se o nejnižší mastnou kyselinu vyskytující se v tucích) Je to slabá kyselina s pKa 4,82, podobnou kyselině octové s pKa 4,76.Podobná síla těchto kyselin vychází z jejich společné koncové struktury -CH2COOH.Čistá kyselina máselná má molaritu 10,9.

Kyselina máselná je olejovitá bezbarvá kapalina snadno rozpustná ve vodě, ethanolu a diethyletheru. Lze ji oddělit z vodné fáze saturací solemi (vysolováním), například chloridem vápenatým. Dichroman draselný a kyselina sírová ji oxidují na oxid uhličitý a kyselinu octovou, zásaditýmanganistan draselný ji oxiduje na oxid uhličitý. Vápenatá sůl, butyrát vápenatý Ca(C4H7O2)2·H2O, je jako jedna z mála pevných látek méně rozpustný v horké vodě než ve studené, tuto vlastnost má například ještě hydroxid vápenatý.

Kyselina máselná má strukturální izomer nazvaný kyselina isomáselná (2-methylpropanová).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře