Papež

2. únor 2012 | 15.07 |

Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve. Papež je suverénemVatikánu a také zároveň nejvyšším představitelem římskokatolické církve a biskupem města Říma. Tato diecéze se označuje také jako Svatý stolec (případně též Apoštolský stolec), který je též subjektemmezinárodního práva.

Podle katolického učení je papež zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista na Zemi a nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.

Pokud stávající papež zemře, nebo pokud se vzdá úřadu, sejdou se za účelem volby nového kardinálové, kteří jsou mladší 80 let, na konkláve. Papež musí být zvolen alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných kardinálů.

Současným papežem je Benedikt XVI., který byl zvolen v konkláve 19. dubna 2005.

Následující tituly nejsou všechny oficiálními papežovými tituly:

  • římský biskup (episcopus Romanus);
  • náměstek (zástupce) Kristův (vicarius Christi);
  • nástupce prvního z apoštolů;
  • primas italský (primas Itálie);
  • arcibiskup a metropolitaŘímské provincie (archiepiscopus et metropolita provinciae Romanae);
  • suverén státu Vatikán;
  • hlava Svatého Stolce;
  • služebník služebníků Božích / (servus servorum Dei).

Papež na listiny připojuje ke svému jménu pouze poslední ze zmiňovaných titulů, servus servorum Dei (služebník služebníků božích). Titul papež se používá na veřejnosti (v médiích a v běžné řeči).

Neoficiální oslovení:

  • Vaše Svatosti;
  • Svatý Otče.

Dříve užívané tituly:

  • patriarcha Západu (opuštěn v roce 2006);
  • vikář Apoštolského stolce;
  • vikář Petrův.

Pokud papež zemře, tradičně jeho smrt ověřuje kardinálkamerlengo (komoří) tím, že třikrát osloví papeže jeho jménem. Pokud je toto oslovení bez odezvy, je papež prohlášen za mrtvého. Dnes papežovu smrt ověřuje lékařský personál a ověření kardinálem kamerlengo je jen rituální. Ten musí poté potvrdit úmrtní list a uvědomit veřejnost přes kardinála vikáře. Kardinál kamerlengo zapečetí papežovy soukromé komnaty a také zajistí rozlomení "Rybářova prstene" a papežovy pečetě. Také má na starost zařízení papežova pohřbu a novemdieles (devět dní smutku).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře