Sv. Klement I.

6. únor 2012 | 18.25 |

Svatý Klement I. či Kliment I. či Klement Římský byl čtvrtý papež katolické církve. Jeho pontifikát se datuje do let 88/92 - 97/101.

Svatý Klement I., nazývaný také Klement Římský (na rozdíl od Klementa Alexandrijského) je v křesťanské tradici uváděn jako čtvrtý římský papež. Někteří znalci církevních dějin jej však považují za přímého nástupce svatého Petra. Rozpor je vysvětlován tak, že pokud byl svatý Petr na cestách, spravovali římskou církev Linus a Anaklét. Po smrti svatého Petra spravoval církev Klement, ale aby zamezil rozkolu v církvi ustoupil a římským biskupem se stal až po smrti obou výše jmenovaných papežů.

Starověký dějepisec Eusebios z Kaisareie uvádí, že Klement I. je totožný s Klementem, o němž píše svatý Pavel v listě Filipským, který je součástí Nového zákona. Podle tohoto podání pocházel tedy z města Filippi v Makedonii a na křesťanskou víru byl obrácen svatým Pavlem.

O působení Klementa I. jako papeže není mnoho známo. Údajně ustanovil v každém římském okrese sedm zapisovatelů (notářů), kteří měli za úkol zaznamenávat skutky křesťanských mučedníků. Svými dopisy církvím mimo Řím se zasloužil o zachování jednoty církve. Známý je v tomto smyslu list ke Korintským, i když jeho autorství bylo zpochybněno. Rovněž se zasloužil o šíření křesťanství vysíláním hlasatelů víry i do vzdálených zemí.

Zprávy o jeho smrti jsou značně rozporné. Legenda uvádí, že císař Trajan poslal Klementa do vyhnanství na Chersones (dnešní poloostrov Krym v Černém moři). Když Klement ani tam nepřestal hlásat křesťanskou víru, byl na císařův rozkaz někdy v letech 100–101 vhozen do moře s kotvou uvázanou okolo krku. Odtud je časté zobrazení svatého Klementa s kotvou. Krymští křesťané jeho tělo nalezli, pohřbili a nad jeho hrobem vystavěli kapli. Svatý Konstantin (známý jako slovanský věrozvěst Cyril) v roce 861 nalezl nejen onu kotvu, ale i ostatky. Roger, biskup chalonský, podal zprávu, že když v roce 1048 navštívil Kyjev, aby dojednal sňatek Jindřicha I. s Annou Kyjevskou, ukazoval mu Jaroslav Moudrý lebku svatého Klementa, kterou získal při válečném tažení na Krym.

Podle jiné verze byl Klement v roce 100 utopen, ale ne v moři, ale v řece Tiberu v Římě. Konečně třetí verzí je, že zemřel zcela přirozenou smrtí stářím. Podle všech verzí jej křesťanské církve přesto za mučedníka považují, protože i kdyby nebyl umučen k smrti, stačí, že za křesťanskou víru trpěl.

Soubor:Giovanni Battista Tiepolo 094.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře