Rádiové vlny

10. únor 2012 | 16.13 |

Rádiové vlny (též rádiové záření) je část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů. Vzniká mimo jiné v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa.Rádiové vlny slouží především ke komunikaci, a to v mnoha různých podobách.

Radiové vlny se dále dělí na:

Extrémně dlouhé vlny (EDV)

Anglicky Extremely low frequency (ELF), o frekvencích 300 Hz až 3 kHz.

Velmi dlouhé vlny (VDV)

Anglicky Very low frequency (VLF), o frekvencích 3 až 30 kHz. Námořní a letecká navigace, meteorologické služby.

Dlouhé vlny (DV)

Anglicky Low frequency (LF). mají frekvence 30 až 300 kHz. Použití pro rozhlasové dlouhé vlny, radiokomunikace, meteorologické služby.

Střední vlny (SV)

Anglicky Medium Wave (MW), někdy také nesprávně AM (z anglického Amplitude Modulation), která nepopisuje vlnovou délku, ale vztahuje se ke způsobu modulace signálu používaného při přenosu rozhlasového vysílání. SV mají frekvence 0,3 - 3 MHz a běžně se používají k přenosu rozhlasového vysílání (SV), radionavigaci a komunikaci na malé a střední vzdálenosti.

Krátké vlny (KV)

Anglicky High Frequency (HF) nebo také Short Wave (SW) jsou kmitočty o frekvencích 3 - 30 MHz. Radiokomunikace na střední a velké vzdálenosti, rozhlasové krátké vlny, amatérská pásma.

Velmi krátké vlny (VKV)

Anglicky Very High Frequency (VHF) nebo také nesprávně (viz SV) Frequency Modulation (FM) jsou kmitočty o frekvencích 30 - 300 MHz. Na těchto vlnách se vysílá frekvenčně modulované rozhlasové vysílání a některé televizní kanály (I., II. a III. tel. pásmo).

Ultra krátké vlny (UKV)

Anglicky Ultra High Frequency (UHF), o frekvencích 0,3 - 3 GHz. Vysílají se na nich další televizní kanály (IV. a V. pásmo) a digitální televize. Pracují zde i další radiokomunikační služby (mob.telefony, Wi-Fi)

Super krátké vlny (SKV)

Anglicky super high frequency (SHF). Frekvence 3 až 30 GHz. Radiolokace, radioreléové spoje, telekomunikace, satelitní spojení,.

Extrémně krátké vlny (EKV)

Anglicky extremely high frequency (EHF). Frekvence 30 až 300 GHz. Přistávací a říční radiolokátory, letecké výškoměry, radary.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře