Arboristika

25. únor 2012 | 17.23 |
› 

Arborista (česky stromolezec) je odborník způsobilý k péči o dřeviny. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je odborný prořez stromů a keřů, omlazovací a odlehčovací řez, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve stížených podmínkách, ošetření významných a památných stromů (prořez, ošetření dutin, vazba větví).

Arboristika (anglicky urban forestry) je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.).

Certifikovaný arborista, neboli Evropský arborista (European Tree Worker, ETW) prokázal své znalosti zkouškou Evropské arboristické rady (EAC). Zkouška se skládá ze tří částí:

 • písemná část
  • písemný test (60 minut)
  • ústní zkouška (20 minut)
 • praktická zkouška
  • tři zákroky v koruně stromu (60 minut)
  • pohovor (15 minut)
 • simulace v terénu( celkem 30 minut)
  • samotná simulace
  • ústní vysvětlení

Certifikát má platnost 3 roky, obnovení je možné tzv. recertifikací.

Soubor:Dutina Klokočovské lípy.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář