Mezopotámie

21. únor 2011 | 16.17 |

Mezopotámie: je v překladu meziříčí,protože se nachází mezi dvěma řekami Eufrat a Tigris.

Zemědělství:-Pěstovali:Obilí,sezam,vinná réva

                          -Chovali:Ovce,kozy,prasata,mezky,osli,koně

                          -Zabýval se:Rybolovem

Obchod:-Dováželi:Dřevo a kámen

Vzdělání: Do školy chodili jenom chlapci,škola byla v překladu dům tabulek,protože psali na hliněné tabulky

Vesnická občina:V ní bydleli je to společenství lidí,kteří žijí v jedné vesnici bez ohledu na pokrevní příbuzenství

Vznik měst:Města vznikala z opevněných vesnic-4 000 př.n.l.

Městské státy:Tím že si silná města podmiňovala slabší vznikaly městské státy-3 000 př.n.l.

Sumerové:Ovládli mezopotámii-3 000 př.n.l.

Králové:V čele stáli vojevůdci z nich se stali králové

Asirie:-Severní Mezopotámie se začala nazývat Asýrie-2 000 př.n.l.

              -Hlavní město:Ninive

              -Asýrie zanikla-612 př.n.l.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Mezopotámie karel* 30. 11. 2011 - 15:00
RE(2x): Mezopotámie mjf 01. 12. 2011 - 20:12