Bromid barnatý

2. červen 2012 | 15.12 |

Bromid barnatý je anorganická sloučenina bromu a barya se vzorcem BaBr2. Podobně jako chlorid barnatý, také bromid se snadno rozpouští ve vodě a je toxický.

BaBr2 krystalizuje ve struktuře obdobné chloridu olovnatému, tvoří bílé orthorhombické krystaly, které navlhají.Ve vodných roztocích se chová jako prostá sůl.

Bromid barnatý reaguje se síranovým iontem z kyseliny sírové a tvoří sraženinu síranu barnatého:

BaBr2(aq) + SO42- → BaSO4(s) + 2 Br- (aq)

Podobně reaguje také s kyselinou šťavelovou, fluorovodíkovou a fosforečnou.

Bromid barnatý lze připravovat ze sulfidu nebo uhličitanu barnatého reakcí s kyselinou bromovodíkovou; takto vzniká hydratovaný bromid barnatý. Reakce proběhne během krátké doby.

BaS + HBr → BaBr2 + H2S
BaCO3 + HBr → BaBr2 + CO2 + H2O

Bromid barnatý krystalizuje z roztoku v podobě dihydrátu BaBr2·2H2O. Bezvodou formu lze získat zahříváním na 120 °C.

Bromid barnatý je prekurzorem chemikálií používaných ve fotografii i dalších bromidů.

Dříve se používal k čištění radia v procesu frakční krystalizace, který vynalezla Marie Curie. Protože radium se z roztoku bromidu barnatého sráží přednostně, množství radia k baryu je ve sraženině vyšší než v roztoku.

Bromid barnatý, podobně jako jiné barnaté soli rozpustné ve vodě, je toxický a při požití může způsobit vážnou otravu.

Krystalová struktura bromidu barnatého

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář