Hydroxid zinečnatý

4. červen 2012 | 14.28 |

Hydroxid zinečnatý je bílá, práškovitá, anorganická chemická látka se vzorcem Zn(OH)2 (někdy záměrně zapsaná ZnO.H2O jakožto monohydrát oxidu zinečnatého). Tato látka je obsažena v několika vzácných minerálech, proto se pro průmyslové využití netěží, ale vyrábí.

Průmyslově se tato látka vyrábí reakcí zinečnatých solí, kupříkladu chloridu zinečnatého (ZnCl2) (popřípadě síranu zinečnatého (ZnSO4)) s hydroxidy alkalických kovů, zejména hydroxidem sodným (NaOH), vzniká chlorid sodný, dle rovnice:
ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl
Této reakce se využívá v analytické chemii, vzniká bílá sraženina, která se rozpouští při přidání hydroxidu, tedy při snížení pH. Tuto látku lze rovněž připravit reakcí oxidu zinečnatého (ZnO) a vody (H2O):
ZnO + H2O ↔ ZnO·H2O ↔ Zn(OH)2

Tato vzniklá látka je poměrně reaktivní. Va vzduchu reaguje se vzdušným oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu zinečnatého a vody, podle rovnice:
Zn(OH)2 + CO2 → ZnCO3 + H2O
Tato látka reaguje se skoro všemi kyselinami, i se slabými, jako je třeba kyselinou octovou (ta je ještě docela silná), za vzniku vody a zinečnaté soli, zde octan zinečnatý:
Zn(OH)2 + 2 CH3COOH → Zn(CH3COO)2 + 2H2O
Při zahřívání se z této molekuly odštěpuje molekula vody. Tato rovnice se vratná:
Zn(OH)2t→ ZnO + H2O
Dále reaguje s hydroxidy kovů, za vzniku hydroxyzinečnatých (Zn(OH)4-II) komplexů:
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2Zn(OH)4.

Hydroxid sodný

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře