Bromid boritý

5. červen 2012 | 14.14 |

Bromid boritý (BBr3) je prudce jedovatá anorganická sloučenina. Za běžných podmínek je to bezbarvá dýmavá kapalina.Obvykle se vyrábí zahříváním oxidu boritého s uhlíkem za přítomnosti bromu; tím vzniká volný bór, který prudce reaguje s bromem. Bromid boritý je velmi těkavý a dýmá, protože páry ihned reagují s vodou ve vzduchu za vzniku kyseliny borité a bromovodíkové.

Ke vzniku bromidu boritého vede reakce karbidu boritého s bromem při teplotách na 300 °C. Vzniklý produkt lze čistit vakuovou destilací.

Bromid boritý byl poprvé syntetizován M. Poggialem v roce 1846, a to výše zmíněnou reakcí oxidu boritého s uhlíkem a bromem za vyšší teploty:

B2O3 + 3 C + 3 Br2 → 2 BBr3 + 3 CO

Zlepšení této metody vyvinuli F. Wöhler a H. Deville v roce 1857. Použije-li se jako výchozí surovina amorfní bór, reakční teplota je nižší a nevzniká žádný oxid uhelnatý:

2 B + 3 Br2 → 2 BBr3

Model molekuly bromidu boritého

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář