Geodézie

6. červen 2012 | 15.16 |
› 

Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa - geoidu - nebo části zemského povrchu případně objektů mimo Zemi. Pro výzkum využívá matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření jsou zaznamenávány formou map na papírové nebo elektronické nosiče dat.

Disciplíny:

  • vyšší geodézie -Geodézie vyšší řeší problémy spojené s určením tvaru a rozměrů Země a otázky související se zaměřením a výpočty geodetických sítí, které tvoří základ podrobného měření polohopisného a výškopisného na území velkého rozsahu (např. celý stát apod.)
  • nižší geodézie - se zabývá vlastním podrobným měřením polohopisným a výškopisným, jednotlivým měřickým metodami potřebnými přístroji a pomůckami, výpočetními pracemi a zobrazením naměřeným hodnot. (výpočty v rovině)
  • kosmická geodézie, satelitní geodézie
  • fyzikální geodézie
  • mořská geodézie
  • inženýrská geodézie
  • vojenská geodézie
  • geodetická astronomie
  • geofyzika a geodynamika
  • teorie chyb a vyrovnávací počet

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář