Bromid hlinitý

12. červen 2012 | 17.02 |

Bromid hlinitý (AlBr3) je chemická sloučenina, patří mezi halogenidy. Nejobvyklejší formou je dimer (Al2Br6), který je za normálních podmínek hygroskopická, krystalická pevná látka.

Je mírně toxický, LD50 je 1 598 mg/kg.

Bromid hlinitý se vyrábí několika způsoby, například:

6/n "[AlBr]n" → Al2Br6 + 4 Al nebo

2 Al + 6 HBr → Al2Br6 + 3 H2, také přímou reakcí hliníku s bromem:

2 Al + 3 Br2 → Al2Br6.

Bromid hlinitý reaguje s tetrachlormethanem při teplotě asi 100 °C, přitom vzniká tetrabrommethan:

4 AlBr3 + 3 CCl4 → 4 AlCl3 + 3 CBr4.

S fosgenem reaguje za vzniku karbonylbromidu a chlorobromidu sodného:

AlBr3 + COCl2 → COBr2 + AlCl2Br.

Bezvodá forma se používá jako katalyzátor při Friedel-Craftově alkylaci (používá se i bezvodý chlorid hlinitý).

Molekula bromidu hlinitého

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář