Sv. Řehoř X.

13. červen 2012 | 18.03 |

Blahoslavený Řehoř X. (asi 1210, Piacenza – 10. leden 1276, Arezzo), rodným jménem Tebaldo Visconti, byl papežem římskokatolické církve v letech 1271 až 1276. Byl zvolen na nejdéle trvajícím konkláve v historii římskokatolické církve v letech 1268-1271.

Narodil se v Piacenze, většinu své církevní služby však strávil v nížinách na severu kontinentální Evropy.

Na papežském stolci následoval Klementa IV. (1265–68), poté, co byl stolec po tři roky uvolněn kvůli sporům mezi kardinály. Stejnou měrou zastoupení francouzští a italští kardinálové chtěli papeže ze své země kvůli neustávající politické situaci s Karlem I. z Anjou a nebyli schopni dojít shody. Patová situace byla nakonec ukončena obyvateli Viterba, kde byli kardinálové shromážděni: odstranili střechu z budovy papežského paláce, kde byli kardinálové shromážděni, zazdili je uvnitř a k jídlu jim dovolili pouze chléb a vodu. O tři dny později byl zvolen Řehoř X. Jednalo se o nejdelší konkláve v historii římskokatolické církve. Volba Řehoře X. byla považována z rozhodnou, nebo ač byl Ital, většinu času strávil na sever od Alp a díky tomu nebyl zapleten do nedávných italských politických sporů. Řehoř X. je taktéž jedním z mála papežů, kteří při svém zvolení nebyli kardinály. Nebyl dokonce ani knězem, ale arcijáhnem Lutychu.

Že ho kardinálové vybrali pro něj bylo velmi překvapivé. Volba ho zastihla v Palestině, kde se s Eduardem I. zabýval devátou křížovou výpravou do Akko, Izrael. Nechtěl opustil svojí misi a jeho první akcí jako papeže bylo rozeslání výzev o pomoc výpravě. Poté se vypravil na cestu lodí do Itálie. Na papežský stolec byl uveden až 27. března 1272 kvůli prodlevě způsobené dlouhou zpáteční cestou a nutností být nejprve vysvěcen na kněze a biskupa.

Někdy mezi lety 1271 a 1276 Řehoř napsal dopis proti obviňování židů a persekucím proti nim.

Jeho prvním počinem po příjezdu do Říma bylo svolání koncilu, který se uskutečnil jako 2. lyonský koncil v roce 1274. Jeho účelem bylo projednávání velkého schismatu, podmínek ve Svaté zemi a zneužívání římskokatolické církve. Řehoř X. zemřel 10. ledna 1276 během návratu z tohoto koncilu v Arezzu, kde je dodnes pohřben v tamější katedrále. Díky němu vznikl na 2. lyonském koncilu dekret Ubi periculum, následně začleněný do kanonického práva, který řídil všechna konkláve až do reformy papeže Pavla VI. (1963–78). Podle něho se kardinálové musí sejít nepozději 10 dní po smrti papeže, během volby jsou osamoceni, jídlo je jim podáváno zvláštním oknem a pakliže papež není zvolen do pěti dnů, dostávají jen chléb, vodu a víno. To mělo napříště zamezit přílišným průtahům volby.

Jeho nástupcem na papežském stolci se stal Inocenc V.

Roku 1625 byl Řehoř X. beatifikován. Jeho památka se v římskokatolické církvi slaví 10. ledna.

B Gregor X.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář