Fyzikální vzorce-pomůcka do školy

9. duben 2011 | 13.10 |

VELIČINA:                          VÝPOČET:                               JEDNOTKA:  

♣Hustota                           ρ=m/V (ρ=m:V)               kg/m3

♣Rovnoměrný pohyb      v=s/t (v=s:t)                              m/s

♣Tlak                                 p=F/S (p=F:S)                          Pa

♣Hydrostatický tlak         p= h.ρ.g                           Pa

♣Vztlaková síla                Fvz=V.ρ.g                         N

♣Práce                              W=F.s                                       J

♣Výkon                              P=W/t (P=W:t)                         W

♣Síla gravitace                Fg=m.

g                                    N/kg

♣Teplo                              Q=c.m (t-t0)                             J

♣Energie pohybová        Ek=W                                       J

♣Energie polohová        Ep=m.g.h                                 J

♣Elektrické jevy               I=U/R                                        A 

  

                                   

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře