Buddhismus

25. duben 2011 | 18.17 |

Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství, které vyznává přibližně 230 - 500 miliónů lidí.

Z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení vychází z tzv. pitak, které sice byly sepsány až po jeho smrti, nicméně se lze domnívat, že v nich je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy.

Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupuje spousta božstev - bytostí, žijících ve vyšších dimenzích existence.

Nejkratší formulka Buddhovy filosofie je o třech charakteristikách všeho existujícího; z ní lze vyjít při nárysu jeho obrazu světa a člověka:

  1. Vše (sanskáry) je pomíjivé (anitja),
  2. Vše (sanskáry) přináší utrpení (duhkha),
  3. Všechny jevy (dharmy) jsou iluzorní jako sen (anátman).

Buddha radil těm, kdo hledají pravdu, aby nepřijímali cokoliv pouze na základě víry či autority druhého, nýbrž aby uvažovali a usuzovali sami, zda nějaká věc je správná nebo špatná.

Buddha_lantauBuddha

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Komentáře