Chemické značky

7. květen 2011 | 13.27 |

Symbol nebezpečí
Název symbolu
Zkratkový symbol
Název v jiných jazycích
Příklad
Symbol nebezpečí E = Výbušný

Výbušný

E
(EN) Explosive
(FR) Explosif
(IT) Esplosivo
(ES) Explosivo
 • Nitroglycerin
 • Kyselina pikrová
 • Trinitrotoluen (TNT)
Symbol nebezpečí F+ = Extrémně hořlavý

Extrémně hořlavý

F+
(EN) Extremely flammable
(FR) Extrêmement inflammable
(IT) Estremamente infiammabile
(ES) Extremadamente inflamable
 • Vodík
 • Ethyn
 • Diethylether
 • Benzín
Symbol nebezpečí F = Vysoce hořlavý

Vysoce hořlavý

F
(EN) Highly flammable
(FR) Facilement inflammable
(IT) Facilmente infiammabile
(ES) Fácilimente inflamable
 • Ethanol
 • Aceton
Symbol nebezpečí O = Oxidující

Oxidující

O
(EN) Oxidizing
(FR) Comburant
(IT) Comburente
(ES) Comburente
 • Kyslík
 • Dusičnan draselný
 • Peroxid vodíku
Symbol nebezpečí T+ = Vysoce toxický

Vysoce toxický

T+
(EN) Very toxic
(FR) Très toxique
(IT) Molto tossico
(ES) Muy tóxico
 • Kyanovodík
 • Oxid arsenitý
 • Nikotin
Symbol nebezpečí T = Toxický

Toxický

T
(EN) Toxic
(FR) Toxique
(IT) Tossico
(ES) Tóxico
 • Chlorid barnatý
 • Oxid olovičitý
 • Methanol
 • Trinitrotoluen(TNT)
Symbol nebezpečí Xn = Zdraví škodlivý

Zdraví škodlivý

Xn
(EN) Harmful
(FR) Nocif
(IT) Nocivo
(ES) Nocivo
 • Ethanal
 • Dichlormethan
 • Chlorečnan draselný
 • Kofein
Symbol nebezpečí C = Žíravý

Žíravý

C
(EN) Corrosive
(FR) Corrosif
(IT) Corrosivo
(ES) Corrosivo
 • Chlorovodík
 • Fluorovodík
 • Hydroxid sodný
Symbol nebezpečí Xi = Dráždivý

Dráždivý

Xi
(EN) Irritant
(FR) Irritant
(IT) Irritante
(ES) Irritante
 • Chlorid vápenatý
 • Uhličitan sodný
 • Kyselina fumarová
Symbol nebezpečí N = Nebezpečný pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí

N
(EN) Dangerous for the environment
(FR) Dangereux pour l'environnement
(IT) Pericoloso per l'ambiente
(ES) Peligroso para el medio ambiente
 • Dichroman amonný
 • Síran měďnatý
 • Lindan

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře