Judaismus

7. květen 2011 | 17.34 |

Judaismus je monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst nebo přírodních úkazů.

Nutnost mít stručné základy a principy víry se ukazovala stále více po nástupu křesťanství a islámu. Ačkoli vzniklo mnoho pokusů shrnout učení judaismu do několika vět, nejuznávanějším se stalo Třináct článků víry (Šaloš esre ikarim), jejichž autorem je Maimonides, který je sepsal ve svém komentáři k 10. kapitole Mišny Sanhedrin (perek Chelek). Třináct článků ve stručnosti zní:

 • Bůh existuje
 • Bůh je jeden
 • Bůh je netělesný
 • Bůh je věčný
 • Jedině Bůh sám může být uctíván
 • Bůh je vševědoucí
 • Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá
 • Mojžíš byl největším prorokem
 • Tóra je božského původu
 • Tóra je neměnná a nezměnitelná
 • Mesiáš jistě přijde
 • Mesiáš nás navrátí do země zaslíbené
 • Nastane vzkříšení mrtvých

Maimonidových třináct článků nebylo vždy bezvýhradně uznáváno.

HVeZDAjudaismus

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře