Prší-pravidla

12. květen 2011 | 17.15 |
› 

Nějakým způsobem (losem, apod.) se určí, který hráč začne rozdávat. Ten poté zamíchá balíček karet a rozdá každému hráči stejný počet karet, zpravidla v rozmezí mezi čtyřmi a šesti. Jednu kartu položí lícem nahoru na stůl a zbytek balíčku položí rubovou stranou nahoru vedle ní.

Hru zahajuje hráč, který je ve směru hodinových ručiček za rozdávajícím hráčem. Na lícem otočenou kartu hráč odhazuje své karty, přičemž smí odhodit jen kartu, která má buď stejnou hodnotu anebo barvu jako vrchní lícová karta. Toto však neplatí pokud je na vrchu jedna ze speciálních karet (eso, sedma, nebo svršek), pokud hráč nemá kartu, kterou by mohl odložit, musí si tzv. líznout, tzn. vzít kartu z rubem otočené části balíčku.

Vítězem se stává hráč, který se zbaví všech karet, hra pak může pokračovat a hráči tak mohou určit další pořadí, nebo ukončit hru.

prsi

Pro karty s hodnotami sedm, svršek a eso platí speciální pravidla, přičemž chování těchto karet záleží na tom jaká hra prší se zrovna hraje. Pokud hráč zahraje sedmičku, následující hráč si musí líznout dvě karty z balíčku. Pokud zahraje eso, následující hráč nehraje. Obvyklejší je však hrát variantu, při níž hráč může při sedmě buď líznout dvě karty, anebo sedmičku přebít další sedmičkou, v takovém případě následující hráč líže karty čtyři. U esa v této variantě platí stejné pravidlo.

Kartu svršek(tj.dáma) lze hrát na libovolnou kartu, vyjma sedmy či esa odehraného předcházejícím hráčem. Pokud je tato karta odehrána, musí hráč, který svrška odehraje, zvolit barvu. Následující hráč pak hraje tak, jako by na vrchu balíčku ležel svršek zvolené barvy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře