Adolf Hitler

25. květen 2011 | 15.58 |

*1889 Braunau v Rakousku

+1945 Berlín


 

Příjmení Hitler převzal po strýci, který si to stanovil jako podmínku dědictví. Některé informace udávají, že babička Adolfa Hitlera byla Židovka z Polné. Jeho bratr Josef měl kavárnu v Praze. Říšský prezident Paul von Hindenburg Hitlerovi přezdíval "malý český frajtr", pletl si totiž rodiště Hitlera, rakouské městečko Braunau s českým městem Broumov. Hitler měl ve škole velmi špatný prospěch, ale byl přesvědčen o svém výtvarném nadání. Nebyl však přijat na vídeňskou výtvarnou akademii a živil se jako malíř pokojů, nádeník.

Zúčastnil se I. světové války, po níž založil nacistickou stranu. Po neúspěšném pokusu o puč (vliv Mussoliniho) roku 1923 byl uvězněn a ve vězení sepsal své názory na Židy a Slovany v knize Mein Kampf – Můj boj, která je snůškou nenávistné demagogie proti Židům a Slovanům. Vlivem špatné poválečné situace a hospodářské krize v letech 1929-1933 získával pro své názory četné stoupence. Němci se nikdy nesmířili s versailskou smlouvou, která ukončila I. světovou válku a přísně potrestala hlavního viníka – Německo. Německému velkokapitálu Hitler vyhovoval, protože představoval hráz proti levici. Proto byl roku 1933 jmenován říšským kancléřem (předseda vlády). Začal zbrojit, budovat armádu a zahájil nouzové práce, např. stavbu dálnic a mostů, čímž se mu podařilo snížit nezaměstnanost. Válečnými úspěchy v letech 1939-1941 obliba Adolfa Hitlera rostla. Po porážkách na frontách se 20. 7. 1944 sami němečtí důstojníci z řad velkoburžoazie a šlechty neúspěšně pokusili Hitlera zlikvidovat.

Adolf Hitler žil dlouho s herečkou Evou Braunovou. Koncem dubna 1945 uzavřeli sňatek a poté spáchali sebevraždu.Zprávy o způsobu jejich smrti se různí.

Světovládné plány odvozoval Adolf Hitler ze zaniklé Římské říše ve starověku a Franské říše ve středověku. Odtud název "třetí říše".

Židovský lékař Ernst Bloch odhalil roku 1895 u šestiletého Adolfa Hitlera nebezpečnou psychickou poruchu a chtěl jej odeslat na vyšetření k proslulému psychoanalytikovi vídeňské univerzity Sigmundu Freudovi. Despotický otec Alois Hitler vyšetření syna odmítl, aby nevyšly najevo jeho brutální výchovné metody a týrání syna. Tak se stalo, že Sigmund Freud, rodák z Příboru u Ostravy, nedostal možnost zachránit svět před nebezpečným psychopatem. Po obsazení Rakouska fašistickým Německem bylo Ernstu Blochovi na Hitlerův pokyn umožněno emigrovat do Anglie.

Adolf Hitler

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře