Židovská připomínka chrámu,kuchyně a Kašrut

14. červen 2011 | 16.17 |

V domácnostech zbožných Židů bývá zvykem nechat jednu stěnu případně její část neomítnutou - jakoby nedokončenou – a to na paměť zničení Chrámu. Dokud není postaven Dům Boží, nemůže být ani úplně dostaven dům pro člověka. Na východní stěnu (nebo na stěnu kter je obrácena k Jeruzalému) se pak někdy věší malý obrázek nazvaný "Mizrach" (dosl. Východ), který věřícím ukazuje směr k Jeruzalému, což se hodí zvlášť při modlitbě.

Asi nejmarkantnější znak židovské domácnosti je kuchyně. Judaismus velmi přesně na základě biblických veršů i závěrů z nich odvozených pečlivě vyvodil povolená a nepovolená jídla. Souhrn těchto zásad se nazývá kašrut, od slova kašer (v aškenázské výslovnosti košer), tedy to, co je vhodné k jídlu. Protože judaismus přísně zapovídá smísení masa a mléka, nacházejí se ve zbožných židovských domácnostech většinou dvě až tři soupravy nádobí a příborů, a to na pokrmy mléčné a masité (třetí se používá zvlášť na Pesach). Stejně tak bývají v takovéto domácnosti pokud možno i dva oddělené dřezy. Povolené druhy zvířat jsou vyjmenovány v Bibli(skot, skopové, jelenovití, antilopa apod. Z ptáků jsou povoleny druhy, u nichž je zachována židovská tradice jejich jezení. Nejsou povoleni dravci, mrchožrouti apod.; povolen je kur a jiné druhy drůbeže, holubi apod.Z ryb to jsou ty, které mají ploutve a šupiny).Maso z povoleného druhu ovšem ještě nemusí být košer k jídlu – je potřeba, aby zvíře bylo poraženo rituálně správným způsobem, který se nazývá šchita (dosl. poražení). Provádí tak, že šochet(řezník) přetne souvislým tahem dokonale nabroušeného nože hrtan a jícen zvířete a zpravidla společně s nimi i krční tepny. Zvíře tak během několika sekund umírá a je z něj odstraněna většina krve. Zbylá krev, kterou Tóra zapovídá jíst, je odstraněna při nasolování masa. Zvíře, které by nebylo poraženo rituálně správným způsobem, se nazývá nevela (mršina) a nesmí se jíst. Zvíře (nebo i jiný pokrm), které je zakázáno jíst je označováno jako trejfe (od slova trefa, roztrhané).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře