Alexandr Makedonský-Veliký

22. červen 2011 | 13.17 |

 356-336-323 př. n. l.

Otcem Alexandra Makedonského byl král Filip II., matkou Olympie, dcera krále ze sousedního státu Epeiros. Oba rodiče byli silné osobnosti. Otec Filip dlel často na válečných nebo trestných výpravách. Větší vliv na syna měla krásná a energická matka. Z jejího vlivu se Alexandr jako dospělý marně pokoušel vymanit.

V dětství ho vychovával blízký příbuzný Leonidas (není totožný s hrdinou od Thermopyl), který mu vštípil disciplínu a řád, vedl jej ke střídmosti v jídle, trénoval jej v jízdě na koni a v šermu, v lovu a nočních pochodech. Proto byl Alexandr fyzicky silný.

Od 13 do 16 let jej spolu s přítelem Hefaistosem vychovával a vzdělával jeden z nejučenějších lidí své doby, řecký učenec Aristoteles, který jej přivedl k zájmu o přírodní vědy a básnictví. S Hefaistosem udržoval Alexandr později homosexuální vztah.

Základem tehdejší vzdělanosti byla Homérova Iliada a Odyssea. Jedním z hrdinů Odyssei je Achilleus, od něhož Alexandrova matka Olympie odvozovala svůj původ.

V 16 letech se Alexandr poprvé zúčastnil boje, v němž vyhrál, a do té doby věřil, že je vyvolený a nepřemožitelný. Ve 12 letech zkrotil nádherného divokého černého koně Bukefala = "Volská hlava", kterého nezvládli ani zkušení válečníci. Alexandr si všiml, že kůň se bojí stínů, proto jej vedl proti slunci, vyskočil na něj a kůň ho kupodivu neshodil. Prohlásil prý: "S tím zvítězím v mnoha bitvách." Kůň ho pak provázel na všechna válečná tažení. Když pod Alexandrem v Indii padl nepřátelským mečem, byl slavnostně pohřben a Alexandr po něm pojmenoval město Bukefala.

Alexandr založil a po sobě pojmenoval asi 60 měst, první v 16 letech po svém 1. vítězství – Alexandropolis.

Později byla všechna města přejmenována, zůstalo jediné, egyptský přístav Alexandria při ústí Nilu. Alexandria se stala na dlouhou dobu hospodářským i kulturním centrem středomořské civilizace. Obzvláště proslulá byla knihovna s tisíci papyrových svitků, která byla později při požáru zničena.

Ve městě Korint se Alexandr setkal s řeckým filosofem Diogenem, který žil skromně v sudu. Když se ho Alexandr zeptal, co si žádá, Diogenes odpověděl" "Ustup mi ze slunce." Odpověď Alexandra: "Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych být Diogenem."

Alexandr Makedonský nastoupil vládu ve 20 letech a pokračoval ve výbojích do Malé Asie, Egypta, Persie. Roku 326 učinil Alexandr Babylon hlavním městem své říše. Jeho vojska se dostala až k hranicím Indie. Tam vyčerpaná a prořídlá armáda odmítla poslušnost a Alexandr se musel vydat na zpáteční cestu. Po 60 dnech nebezpečené plavby, při které zahynula polovina vojáků, se Alexandr vrátil do Babylonu, kde brzy zemřel na úplavici a zánět jater. Stalo se tak po 12 letech a 5 měsících vlády. Když se umírajícího Alexandra zeptali, komu zanechá říši, odpověděl stručně: "Nejsilnějšímu." Pohřben byl v Babylonu ve zlaté rakvi. Jeho ženě Roxaně se po Alexandrově smrti narodil syn, který byl jako malý chlapec i s matkou zavražděn. Říši si rozdělili po Alexandrově smrti jeho generálové, kteří založili nové dynastie.

Antigonos vládl v Makedonii, Sleukos v Persii a Mezopotámii. Ptolemaios v Egyptě.

Ve všech částech bývalé Alexandrovy říše se ujala a 300 let vzkvétala helenistická kultura. Nejdéle v Egyptě, až do smrti královny Kleopatry roku 30 př. n. l.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře